58703

Trefpunten 2024


In 2024 zijn er 20 trefpunten - 8 Superprestige wedstrijden en 12 andere activiteiten.
Men bekomt 1 trefpunt per wedstrijd. Wie 16 of meer trefpunten behaalt, krijgt 80% van zijn bedrag terugbetaald met een maximum van € 48,00 (minimum € 60,00 aangekocht). Als grotere bedragen werden aangekocht worden die verschoven naar de volgende jaren per schijf van € 60,00. De uitbetaling vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van het volgend jaar.

Info kan steeds worden bekomen via Versluys Danny - krekenloper2@gmail.com

Dragen van de clubkledij met sponsors.

Uitlopen van de wedstrijd (tenzij opgave door blessure)

Meewerken aan de eigen organisatie = trefpunt

© Joggingclub Krekenlopers Sint-Laureins vzw ■ 1998-2024
info@krekenlopers.be ■ +32 (0)479 683 806 ■ Laatste update 16 juli 2024