58703

Lidmaatschap 2024

Wilt u lid worden/blijven van de Krekenlopers in 2024 volg dan volgende instructies.

Kostprijs is 19 euro voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar betalen 12 euro.
Schrijf dit bedrag over op rekening BE90 7512 0618 2432 (BIC AXABBE22 voor buitenland)
van joggingclub Krekenlopers Sint-Laureins, dit met vermelding “lidgeld 2024” + naam.
We vragen eenmalig dat zowel nieuwe als bestaande leden de link op de website gebruiken,
dit om de gegevens van ons ledenbestand op punt te stellen.

-----------------------.
Als lid ben je verzekerd door Sporta, zowel tijdens wedstrijden als op training.
Verzekerd via de Krekenlopers = verzekerd de klok rond bij joggen,
wandelen, fietsen, zwemmen, fitness, rolschaatsen en yoga.
Dus niet enkel tijdens onze activiteiten, maar ook daarbuiten.
Meer info via
www.sportateam.be
 Het lidgeld kan deels / geheel worden terugbetaald door uw mutualiteit na het invullen van het ziekenfondsformulier.
Dit formulier bezorgt u dan aan één van de bestuursleden voor ondertekening.                   
         Het bestuur

© Joggingclub Krekenlopers Sint-Laureins vzw ■ 1998-2024
info@krekenlopers.be ■ +32 (0)479 683 806 ■ Laatste update 16 juli 2024